VỊ TRÍ BANNER


TRANG CHỦ ( TRANG 1)


TRANG TIN RAO VẶT ( TRANG 2, HÌNH 1 )

TRANG TIN RAO VẶT ( TRANG 2, HÌNH 2 )

TRANG CHI TIẾT TIN ( TRANG 3 )
TRANG ĐĂNG TIN ( TRANG 4 )
 
GHI CHÚ: 

- Banner Home 1,  Home 2, Footer Home và Banner Footer có hiển thị trên Mobile

- Banner chia sẻ tối đa 3 ngẫu nhiên theo lượt truy cập hoặc thời gian.

- Banner độc quyền chia sẽ 2 = Giá Banner chia sẽ 3 x 1.5(lần)

- Giá banner độc quyền không chia sẽ = Giá Banner chia sẻ 3 x 2(lần).

- Khách hàng được thay đổi banner tối đa 2 lần/tháng.

QUY ĐỊNH KHI THIẾT KẾ BANNER

- Banner JPEG, PNG, GIF, HTML 5...

- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Nhà Nước và được sự chấp thuận của công ty TNHH Chợ Miễn Phí

  • Ngoài các vị trí trên nếu khách hàng yêu cầu các vị trí khác xin hãy liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO:

Dịch vụ quảng cáo Banner trên Website vui lòng liên hệ:
028 62750599
E-mail:   info@chomienphi.net