ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG                  

 • ChoMienPhi.net  có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng. 
 • ChoMienPhi.net không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên ChoMienPhi.net.
 • Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của ChoMienPhi.net có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang "Điều khoản sử dụng" này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có), để xác nhận, và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung.
Điều khoản riêng về nội dung
          ChoMienPhi.net có các quyền như sau về nội dung tin đăng:
 • ChoMienPhi.net từ chối không nhận đăng các thông tin liên quan đến sex, crack, chính trị, tôn giáo; các thông tin quảng cáo, rao vặt về rượu, thuốc lá, thịt thú rừng, vũ khí các loại, các sản phẩm nhái hoặc các sản phẩm giả của các hàng hoá khác, các mặt hàng quốc cấm khác.
 • Với tin đăng có website hoặc đường link có nội dung xấu ChoMienPhi.net sẽ từ chối đăng và xóa website hoặc link này mà không cần phải báo trước
 • Các thông tin đăng trên website ChoMienPhi.net không được niêm yết giá bằng vàng, ngoại tệ, chỉ được niêm yết giá tiền đồng Việt Nam. Với một số thông tin của khách hàng có ghi giá của sản phẩm, nếu nhận thấy mức giá này không phù hợp với mức giá chung trên thị trường, chúng tôi sẽ bỏ giá, mà không cần thông báo trước.
 • Với tiêu đề và mô tả của tin đăng: nhập Tiếng Việt chữ thường, có dấu, viết hoa đầu dòng, không viết tắt và dùng những ký tự đặc biệt. Trong tiêu đề không được nhập số điện thoại, tên website.
 • Với Hình ảnh của tin đăng: phải là hình ảnh có liên quan đến nội dung tin. Trên hình ảnh không được để hình chìm (watermark) của web hoặc báo khác.
Điều khoản riêng về bản quyền thương hiệu
          Để tránh cạnh tranh không lành mạnh và gây nhầm lẫn cho khách hàng, ChoMienPhi.net giữ toàn quyền không đăng bài quảng cáo cho những công ty và trang web có tính chất sau:
 • Có tính chất giả tạo ChoMienPhi.net  để cung cấp dịch vụ 
 • Sao chép giao diện của ChoMienPhi.net
 • Sao chép slogan, logo hoặc tên miền của ChoMienPhi.net

Điều khoản riêng về quy tắc đăng tin
 • Đối với tin miễn phí đã đăng quá 180 ngày (6 tháng) sẽ được xem như tin hết hạn hoặc đã giao dịch thành công.
 • Nội dung tin trùng lặp trong vòng 30 ngày, chúng tôi có quyền từ chối duyệt tin.
 • Để tin không bị đánh dấu trùng lặp quý khách vui lòng thực hiện đẩy tin ( miễn phí), không đăng lại tin mới.
 • Nếu quý khách có nhiều tin đăng trùng lặp nôi dung, chúng tôi sẽ chặn quyền đăng  tin của quý khách vĩnh viễn.