VỊ TRÍ BANNER

TRANG CHỦ ( TRANG 1)


TRANG TIN RAO VẶT ( TRANG 2, HÌNH 1 )

TRANG TIN RAO VẶT ( TRANG 2, HÌNH 2 )

TRANG CHI TIẾT TIN ( TRANG 3 )
TRANG ĐĂNG TIN ( TRANG 4 )
 
GHI CHÚ: 

- Banner Home 1,  Home 2, Footer Home và Banner Footer có hiển thị trên Mobile

- Banner chia sẻ tối đa 3 ngẫu nhiên theo lượt truy cập hoặc thời gian.

- Banner độc quyền chia sẽ 2 = Giá Banner chia sẽ 3 x 1.5(lần)

- Giá banner độc quyền không chia sẽ = Giá Banner chia sẻ 3 x 2(lần).

- Khách hàng được thay đổi banner tối đa 2 lần/tháng.

QUY ĐỊNH KHI THIẾT KẾ BANNER

- Banner JPEG, PNG, GIF, HTML 5...

- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Nhà Nước và được sự chấp thuận của công ty TNHH Chợ Miễn Phí

  • Ngoài các vị trí trên nếu khách hàng yêu cầu các vị trí khác xin hãy liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

BẢNG GIÁ BANNER  
 (Áp dụng từ ngày 01.02.2019)

(Đơn giá: VNĐ/tháng)

 

Banner

Size(px)

Share (Tối đa)

Trang chủ         (Trang 1)

Trang tin rao vặt (Trang 2)

Trang Chi tiết tin (Trang 3)

Trang Đăng tin (Trang 4)

BANNER SCROLL RIGHT

120x600

3

15,000,000

Hiển thị

Hiển thị

Hiển thị

BANNER SCROLL LEFT

120x600

3

15,000,000

        Hiển thị

Hiển thị

Hiển thị

FOOTER HOME

970x90

3

15,000,000

Không hiển thị

Không hiển thị

Không hiển thị

Home 1

300x250

3

20,000,000

Không hiển thị

Không hiển thị

Không hiển thị

Home 2

300x250

3

20,000,000

Không hiển thị

Không hiển thị

Không hiển thị

Left 2 

300x250

3

Không hiển thị

10,000,000

Không hiển thị

Không hiển thị

Left 1 

300x250

3

Không hiển thị

10,000,000

Không hiển thị

Không hiển thị

BANNER FOOTER

970x90

3

Không hiển thị

10,000,000

Hiển thị

Hiển thị

RIGHT 2

300x250

3

Không hiển thị

Không hiển thị

10,000,000

Không hiển thị

RIGHT 1

300x250

3

Không hiển thị

Không hiển thị

   10,000,000  

Không hiển thị

 


LIÊN HỆ QUẢNG CÁO:

Dịch vụ quảng cáo Banner trên Website vui lòng liên hệ:
0903.914.915  ( Anh Hoà )
0961.355.799  ( Anh Vũ )
E-mail:   quangcao.chomienphi@gmail.com
              hoatran@chomienphi.net